Húkačky

Elektrické nevýbušné húkačky sa používajú ako akustické signálne zariadenie v prostrediach s nebezpečím výbuchu plynov, pár a horľavín (v baniach…

Ističe

Ističe Istič J21U50A, J21U50B, J21U51A, J21U51B, J2RU50A, J2RU50B, J2MR50A Ističe Istič J1K050, J7K050 Ističe Istič J2UX50M, J2UX50L, J2UX51M, J2UX51L Otázka…

poistka_pn1

Poistky

Poistky Poistka nožová, Poistka JT6 (VN) Poistky Poistkový sortiment Otázka k produktu Napíšte nám Vaše meno * Váš email *…

Relé

Relé Relé časové Relé Relé tepelné nadprúdové Relé Relé pomocné Relé Relé ostatné Relé Relé istiace nadprúdové Otázka k produktu…

Spínače

Spínače Vačkový spínač – NUK16 Spínače Koncový spínač VP21, VVK023 Spínače Spínač koncový KS6, 2KS6 Spínače Spínač koncový UEr 10G,…

hlavice_t6

Spínací systém T6

Ovládacie hlavice T6 sú vyrobené v prevedení stláčacia A, stláčacia presvetlená C, presvetlená kontrolka E, STOP tlačítko hríb H, STOP…

zbera_900102

Trolejové zberače

Trolejové zberače a príslušenstvo k mostovým žeriavom je konštruované a skúšané na menovité napätie 750V, pričom menovité prúdové zaťaženia zberačov…

elhy_eb20

Elhy – Eldro

Elektrohydraulické zdvíhacie prístroje ELHY sa používajú k ovládaniu priemyslových zariadení, pri ktorých sa vyžaduje pôsobenie mechanickej sily po lineárnej dráhe…