zberac_901104

0/9 – 900004 ZBERAČ

Zoznam produktov: zberače

900004 Zberač odpružený bodkový 200A
900042 Odpérovaný zberač 1000A
900049 Odpružený zberač otočný uhlíkový 63A
900102 Zberač odpružený kladkový
900103 Zberač odpružený kladkový
901041 Neodpérovaný zberač výkyvný 63A
901042 Neodpružený zberač výkyvný 125A
901101 Neodpružený zberač kladkový 63-100A
901104.1 Zberač neodpružený kladkový 125-200A
90-1-151 Rameno na zberač bodkový
910001 Izolátor uholníkovej troleje
910002 Izolátor uholníkovej troleje
911206 Podperný hák
911207 (911646) Podperný hák
911602 Podpera kolajničky
911604 Závesný izolátor
911605 Podperný izolátor

911643 Podperný a závesný izolátor
912003 Podperný izolátor koľajničky
920001 Držiak trolejového drôtu
920002 Držiak trolejového drôtu
921001 Napínač - napínací izolátor
921005 Napínací izolátor bez napín. skrutky
921005 Napínač - napínací izolátor bez skrutky
994005 Pružina k zberaču 900004
994007 Bodka zberná
994015 Kladka mosadzná, priemer 60mm
994020 Teleso izolátora
994061 Uhlík (zberač 901041/901042)
994072 Izolátor
994105 Uhlík T3 (zberač 900049)
994125.1 Čap ramena na zberač 900004
994125.2 Čap bodky na zberač 900004
994131 Kladka mosadzná, priemer 85mm