rp92pa

K – komora zhášacia, kontrolér

Zoznam produktov: komora, kontakt, kontrolér

Komora zhášacia V53D
Komora zhášacia VH250DO
Komora zhášacia VH400
Kontakt hl. pevný ľavý V13C
Kontakt hl. pevný ľavý V43DO
Kontakt hl. pevný pravý V13C
Kontakt hl. pevný pravý V43DO
Kontakt hlavný pevný V205F- V250F
Kontakt hlavný pevný VH250DO
Kontakt hlavný pevný VH400

Kontakt hlavný pohyblivý V100E
Kontakt hlavný pohyblivý V13C
Kontakt hlavný pohyblivý V43D
Kontakt hlavný pohyblivý VH250DO
Kontakt hlavný pohyblivý VH400
Kontakt hlavný pohyblivý VO3C
Kontakt pevný Stykač V53D
Kontakt pohyblivý Stykač V53D
Kontrolér VK1L12C, 40A, 500V, IP20