hlavice_t6

Spínací systém T6

Ovládacie hlavice T6 sú vyrobené v prevedení stláčacia A, stláčacia presvetlená C, presvetlená kontrolka E, STOP tlačítko hríb H, STOP…

Stykač V170F

Stykače

Stykače Stykače bulharskej výroby Stykače Stykače do ťažkého prostredia Stykače Stykače LC1D Stykače Stykače rady „C“ Stykače Stykače rady „V..F“…

zbera_900102

Trolejové zberače

Trolejové zberače a príslušenstvo k mostovým žeriavom je konštruované a skúšané na menovité napätie 750V, pričom menovité prúdové zaťaženia zberačov…

elhy_eb20

Elhy – Eldro

Tlmiaca pružina Elhy EB20 Elektrohydraulické zdvíhacie prístroje ELHY sa používajú k ovládaniu priemyslových zariadení, pri ktorých sa vyžaduje pôsobenie mechanickej…