Obchodné podmienky

Martel Bojnice s. r. o. – Veľkoobchod s elekromateriálom

Cena tovaru

Cenu tovaru je možné dopytovať prostredníctvom webovej stránky www.martelbojnice.sk, e-mailom martelbojnice@martelbojnice.sk alebo telefonicky +421 905 287 721

Preprava tovaru

Tovar zasielame prepravnou spoločnosťou Geis Parcel SK s.r.o. a prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. Po dohode je možné tovar zakúpiť a prevziať osobne.

Preprava SR: doručenie do 24 hodín
Preprava ČR: doručenie do 24 hodín
Krajiny EU: doručenie od 3-6 dní, v závislosti od krajiny

Platba za tovar

Platbu za tovar preferujeme formou dobierky alebo úhradou zálohovej faktúry na účet vedený v Slovenskej sporiteľni a. s., Bojnice SK48 0900 0000 0050 5102 0581. Pri osobnom odbere tovaru je možné vystaviť pokladničný doklad z Virtuálnej registračnej pokladne https://www.financnasprava.sk

Cena prepravy tovaru

SR – od 3,50 Eur, v závislosti od hmotnosti zásielky a výšky dobierkovej sumy
ČR – od 250,- Kč, v závislosti od hmotnosti zásielky a výšky dobierkovej sumy
Krajiny EU – v závislosti od hmotnosti zásielky a výšky dobierkovej sumy

Objednávka tovaru

Tovar je možné objednať prostredníctvom webovej stránky www.martelbojnice.sk, e-mailom martelbojnice@martelbojnice.sk alebo telefonicky +421 905 287 721.

Záruka na tovar

Na tovar je poskytovaná štandardná záruka v dĺžke 24 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa predaja tovaru zákazníkovi vyznačeného na faktúre alebo pokladničnom doklade z Virtuálnej registračnej pokladne. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie tovaru, ktoré je spôsobené obvyklým používaním. V takomto prípade právo na reklamáciu tovaru zaniká.

Reklamácia tovaru

V prípade reklamácie tovaru je zákazník povinný predložiť daňový doklad, prípadne kópiu dokladu o kúpe tovaru. Tovar, ktorý pri zakúpení vykazuje vadu je bezodkladne vymenený za nový tovar. Pokiaľ nie je možné tovar vymeniť predajca je povinný vrátiť kupujúcemu plnú výšku sumy za tovar a náklady spojené s prepravou tovaru na bankový účet kupujúceho. Reklamácia tovaru vrátane odstránenia závady na tovare je predajca povinný bezodkladne vybaviť do 30 dní od začiatku reklamácie.