Stykač V170F

Stykače

Stykače


Stykače bulharskej výroby

Stykače


Stykače do ťažkého prostredia

Stykače


Stykače LC1D

Stykače


Stykače rady "C"

Stykače


Stykače rady "V..F"

Stykače


Stykače staršej výroby

Stykače


Stykače vákuové HR-VS

Stykače


Cievky a pomocné kontakty k stykačom

Stykače


Stykače EP1C, ostatné

Vzduchové stykače (to znamená stykače, ktorých kontakty pracujú vo vzduchu pri normálnom atmosférickom tlaku) sú určené pre časté spínanie elektrických obvodov, hlavne trojfázových asynchronných motorov.

Stykače rady VH sa používajú v baniach, valcovniach, zlievarňach a pod.
K stykačom rady "C" je možné použiť nadstavbové členy a na malom priestore zostaviť kompaktnú spínaciu jednotku s rôznou rozšírenou funkciou.

Stykače rady "V" sú staršie typy výrobkov z produkcie firmy Elektropřístroj Modřany. Niektoré typy sa dočkali aj inovácie tejto úspešnej série pod novým označením "V..F".

Stykače rady „V..F“ vychádzajú konštrukčne z rady „V..E“ a „V..EO“ a tvoria ju typy stykač V85F, stykač V105F, stykač V140F, stykač V170F, stykač V205F a stykač V250F. Stykače obsahujú štyri pomocné kontakty 2a/2b (2NO/2NC). Zvláštnosťou konštrukcie stykačov je mechanizmus s protismerným pohybom kotvy elektromagnetu a nosičom pomocných kontaktov. Toto riešenie má priaznivý vplyv na seizmickú odolnosť a znižuje rázy pri prískoku a odpadu stykačov.

Vakuové stykače sú elektromagneticky ovládané stykače určené k častému spínaniu a rozpínaniu výhradne striedavých elektrických obvodov nízkeho a vysokého napätia do 3,3kV  s prúdovou hodnotou do 450A v rozsahu zapínacích a vypínacích prúdov priradených kategórii AC1, AC2, AC3, AC4.

Stykače sú určené hlavne pre spínanie motorov s kotvou nakrátko a s kotvou krúžkovou. Pre svoje malé rozmery a hmotnosť, vysokú elektrickú životnosť s minimálnymi nárokmi na údržbu sú vhodné na použitie v baniach a v priemysloch s ťažkou prevádzkou.Nové náhradné cievky k vzduchovým stykačom na jednosmerný (ss/DC) alebo striedavý prúd (50Hz/AC). Štvorpólové a dvojpólové jednotky pomocných kontaktov PK a BK sú určené pre spínanie v ovládacích obvodoch v spojení so stykačmi rady "C".

Napíšte nám