stykac_vk6

Stykače EP1C, ostatné

Vzduchové stykače (to znamená stykače, ktorých kontakty pracujú vo vzduchu pri normálnom atmosférickom tlaku) sú určené pre časté spínanie elektrických…

pomocn_kontakt

Cievky a pomocné kontakty k stykačom

Nové náhradné cievky k vzduchovým stykačom na jednosmerný (ss/DC) alebo striedavý prúd (50Hz/AC). Štvorpólové a dvojpólové jednotky pomocných kontaktov PK…

stykac_hr-vs

Stykače vakuové HR-VS

Vakuové stykače sú elektromagneticky ovládané stykače určené k častému spínaniu a rozpínaniu výhradne striedavých elektrických obvodov nízkeho a vysokého napätia…

styka_v16d

Stykače staršej výroby

Vzduchové stykače (to znamená stykače, ktorých kontakty pracujú vo vzduchu pri normálnom atmosférickom tlaku) sú určené pre časté spínanie elektrických…

styka_v250f

Stykače rady „V..F“

Vzduchové stykače (to znamená stykače, ktorých kontakty pracujú vo vzduchu pri normálnom atmosférickom tlaku) sú určené pre časté spínanie elektrických…

Stykače

Stykače rady „C“

Vzduchové stykače (to znamená stykače, ktorých kontakty pracujú vo vzduchu pri normálnom atmosférickom tlaku) sú určené pre časté spínanie elektrických…

Stykače LC1D

Vzduchové stykače (to znamená stykače, ktorých kontakty pracujú vo vzduchu pri normálnom atmosférickom tlaku) sú určené pre časté spínanie elektrických…

stykac vh250d

Stykače do ťažkého prostredia

Vzduchové stykače (to znamená stykače, ktorých kontakty pracujú vo vzduchu pri normálnom atmosférickom tlaku) sú určené pre časté spínanie elektrických…

stykac k16e

Stykače bulharskej výroby

Vzduchové stykače (to znamená stykače, ktorých kontakty pracujú vo vzduchu pri normálnom atmosférickom tlaku) sú určené pre časté spínanie elektrických…

Stykač V170F

Stykače

Stykače Stykače bulharskej výroby Stykače Stykače do ťažkého prostredia Stykače Stykače LC1D Stykače Stykače rady „C“ Stykače Stykače rady „V..F“…