stykac_vk6

Stykače EP1C, ostatné

Stykač EP1C3010 Stykač EP1C2310 Stykač VM4, stykač VM10 Stykač VK6 Vzduchové stykače (to znamená stykače, ktorých kontakty pracujú vo vzduchu…

stykac_hr-vs

Stykače vakuové HR-VS

Stykač HR-VS200 Stykač HR-VS3 Vakuové stykače sú elektromagneticky ovládané stykače určené k častému spínaniu a rozpínaniu výhradne striedavých elektrických obvodov…

styka_v16d

Stykače staršej výroby

Stykač V16D Stykač V40E Stykač V100E Stykač V160E Stykač V13D Stykač V43D Stykač V33D Vzduchové stykače (to znamená stykače, ktorých…

styka_v250f

Stykače rady „V..F“

Stykač V250F Stykač V205F Stykač V140F Stykač V105F Stykač V85F Stykač V170F Vzduchové stykače (to znamená stykače, ktorých kontakty pracujú…

Stykače

Stykače rady „C“

Stykač C44M Stykač C23.10 Stykač C100 Stykač C65.11 Vzduchové stykače (to znamená stykače, ktorých kontakty pracujú vo vzduchu pri normálnom…

Stykače LC1D

Stykač LC1D38 Stykač LC1D25 Stykač LC1D50 Stykač LC1D95 Vzduchové stykače (to znamená stykače, ktorých kontakty pracujú vo vzduchu pri normálnom…

stykac vh250d

Stykače do ťažkého prostredia

Vzduchové stykače (to znamená stykače, ktorých kontakty pracujú vo vzduchu pri normálnom atmosférickom tlaku) sú určené pre časté spínanie elektrických…

stykac k16e

Stykače bulharskej výroby

Vzduchové stykače (to znamená stykače, ktorých kontakty pracujú vo vzduchu pri normálnom atmosférickom tlaku) sú určené pre časté spínanie elektrických…

Stykač V170F

Stykače

Stykače Stykače bulharskej výroby Stykače Stykače do ťažkého prostredia Stykače Stykače LC1D Stykače Stykače rady „C“ Stykače Stykače rady „V..F“…