stykac_hr-vs

Stykače vakuové HR-VS

Vakuové stykače sú elektromagneticky ovládané stykače určené k častému spínaniu a rozpínaniu výhradne striedavých elektrických obvodov nízkeho a vysokého napätia do 3,3kV a s prúdovou hodnotou do 450A v rozsahu zapínacích a vypínacích prúdov priradených kategórii AC1, AC2, AC3, AC4.

Stykače sú určené hlavne pre spínanie motorov s kotvou nakrátko a s kotvou krúžkovou. Pre svoje malé rozmery a hmotnosť, vysokú elektrickú životnosť s minimálnymi nárokmi na údržbu sú vhodné na použitie v baniach a v priemysloch s ťažkou prevádzkou.

Stykač vakuový HR-VS200, 200A, 1,2kV, 50-60Hz
Stykač vakuový HR-VS3, 315A, 1,2kV, 50-60Hz
Stykač vakuový HR-VS4, 400A, 1,2kV, 50-60Hz

Napíšte nám