elhy_eb20

Elhy – Eldro

Elektrohydraulické zdvíhacie prístroje ELHY sa používajú k ovládaniu priemyslových zariadení, pri ktorých sa vyžaduje pôsobenie mechanickej sily po lineárnej dráhe (čeľusťové brzdy, rampy, zásobníky, ventily). Vonkajšie diely vrátane svorkovnice sú hliníkové odliatky.Hnaciu jednotku tvorí vstavaný trojfázový asynchrónny motor poháňajúci vrtuľu hydraulického čerpadla. Spätný chod prístroja po odpojenia od siete je zaistený pôsobením hmotnosti ovládaného zariadenia alebo pomocou vložených pružín. Rýchlosť pohybu zdvižnej tyče sa môže v malom rozsahu meniť pomocou regulačnej skrutky umiestnenej pod nalievaním otvorom v hornej časti viečka (uťahovaním sa pohyb spomaľuje) alebo s plynulým spomaľovaním ovládacími ventilmi (H - zdvíhací, S - spúšťací, D - škrtiaci).

Regulačná/tlmiaca pružina (R pružina) na hlave zdvižnej tyče montovaná výrobná skupina k tlmeniu aperiodickému zákmitu brzdy. (Špeciálne použitie: regulované brzdenie). ELHY NÁVOD NA OBSLUHU

 

Elhy/eldro EB20/50
Elhy/eldro EB20/50c50
Elhy/eldro EB50/50
Elhy/eldro EB50/50c50
Elhy/eldro EB125/60
Elhy/eldro EB125/60c125
Elhy/eldro EB250/60
Elhy/eldro BL12

Elhy/eldro BL20
Elhy/eldro BL50
Elhy/eldro BL80
Tlmiaca pružina (R) EB 20/50
Tlmiaca pružina (R) EB 50/50
Tlmiaca pružina (R) EB 125/60
Tlmiaca pružina (R) EB 250/60
Tlmiaca pružina (R) BL 50

Napíšte nám