Húkačky

Elektrické nevýbušné húkačky sa používajú ako akustické signálne zariadenie v prostrediach s nebezpečím výbuchu plynov, pár a horľavín (v baniach…

Ističe

Ističe Istič J21U50A, J21U50B, J21U51A, J21U51B, J2RU50A, J2RU50B, J2MR50A Ističe Istič J1K050, J7K050 Ističe Istič J2UX50M, J2UX50L, J2UX51M, J2UX51L Otázka…

poistka_pn1

Poistky

Poistky Poistka nožová, Poistka JT6 (VN) Poistky Poistkový sortiment Otázka k produktu Napíšte nám Vaše meno * Váš email *…

Relé

Relé Relé časové Relé Relé tepelné nadprúdové Relé Relé pomocné Relé Relé ostatné Relé Relé istiace nadprúdové Otázka k produktu…

Spínače

Spínače Vačkový spínač – NUK16 Spínače Koncový spínač VP21, VVK023 Spínače Spínač koncový KS6, 2KS6 Spínače Spínač koncový UEr 10G,…

hlavice_t6

Spínací systém T6

Ovládacie hlavice T6 sú vyrobené v prevedení stláčacia A, stláčacia presvetlená C, presvetlená kontrolka E, STOP tlačítko hríb H, STOP…

Stykač V170F

Stykače

Stykače Stykače bulharskej výroby Stykače Stykače do ťažkého prostredia Stykače Stykače LC1D Stykače Stykače rady „C“ Stykače Stykače rady „V..F“…

zbera_900102

Trolejové zberače

Trolejové zberače a príslušenstvo k mostovým žeriavom je konštruované a skúšané na menovité napätie 750V, pričom menovité prúdové zaťaženia zberačov…

elhy_eb20

Elhy – Eldro

Elektrohydraulické zdvíhacie prístroje ELHY sa používajú k ovládaniu priemyslových zariadení, pri ktorých sa vyžaduje pôsobenie mechanickej sily po lineárnej dráhe…