styka_v16d

Stykače staršej výroby

Vzduchové stykače (to znamená stykače, ktorých kontakty pracujú vo vzduchu pri normálnom atmosférickom tlaku) sú určené pre časté spínanie elektrických obvodov, hlavne trojfázových asynchronných motorov. Stykače rady "V" sú staršie typy výrobkov z produkcie firmy Elektropřístroj Modřany. Niektoré typy sa dočkali aj inovácie tejto úspešnej série pod novým označením "V..F".

Stykač V16D 16A, 110V~
Stykač V16D 16A, 220V~
Stykač V16D 16A, 24V~
Stykač V16D 16A, 24Vss
Stykač V16D 16A, 380V~
Stykač V16M 16A, 110V~
Stykač V16M 16A, 220V~
Stykač V16M 16A, 24V~
Stykač V16M 16A, 24Vss
Stykač V16M 16A, 48V~
Stykač V25D 25A, 220V~
Stykač V25D 25A, 24V~
Stykač V25D 25A, 24Vss
Stykač V25D 25A, 380V~
Stykač V25D 25A, 42V~
Stykač V25D 25A, 48V~
Stykač V25D 25A, 48Vss
Stykač V25E 25A, 110V~
Stykač V25E 25A, 220V~
Stykač V25E 25A, 24V~
Stykač V25E 25A, 380V~
Stykač V25E 25A, 48Vss
Stykač V25M 25A, 220V~
Stykač V25M 25A, 24V~
Stykač V25M 25A, 24Vss
Stykač V25M 25A, 500V~
Stykač V03C 25A, 220V~
Stykač V03C 25A, 24V~
Stykač V03C 25A, 48V~
Stykač V13C 40A, 220V~
Stykač V13C 40A, 24V~
Stykač V13D 40A, 110V~
Stykač V13D 40A, 220V~
Stykač V13D 40A, 220V/60Hz
Stykač V13D 40A, 24V~
Stykač V13D 40A, 380V~
Stykač V13D 40A, 48V~
Stykač V13D 40A, 48Vss
Stykač V13D 40A, 500V~
Stykač V13D 40A, 60Vss

Stykač V40E 40A, 110V~
Stykač V40E 40A, 220V~
Stykač V40E 40A, 24V~
Stykač V40E 40A, 24Vss
Stykač V40E 40A, 380V~
Stykač V40E 40A, 48V~
Stykač V40E 40A, 48Vss
Stykač V63E 63A, 110V~
Stykač V63E 63A, 110Vss
Stykač V63E 63A, 220V~
Stykač V63E 63A, 24V~
Stykač V63E 63A, 24Vss
Stykač V63E 63A, 380V~
Stykač V63E 63A, 48Vss
Stykač V63ER 63A, 220V~
Stykač V100E 100A, 110V~
Stykač V100E 100A, 110Vss
Stykač V100E 100A, 220V~
Stykač V100E 100A, 220Vss
Stykač V100E 100A, 24V~
Stykač V100E 100A, 380V~
Stykač V100E 100A, 500V~
Stykač V33C 100A, 220V~
Stykač V33C 100A, 500V~
Stykač V33D 100A, 110V~
Stykač V33D 100A, 220V~
Stykač V33D 100A, 220V/60Hz
Stykač V33D 100A, 380V~
Stykač V33D 100A, 48V~
Stykač V33D 100A, 500V~
Stykač V160EO 160A, 220V~
Stykač V160E 160A, 24Vss
Stykač V160E 160A, 380V~
Stykač V43C 160A, 220V~
Stykač V43D 160A, 220V~
Stykač V43DO 160A, 380V~
Stykač V43DO 160A, 500V~
Stykač V250E 250A, 220V~
Stykač V250E 250A, 380V~
Stykač V250E 250A, 415V~

Napíšte nám