stykac vh250d

Stykače do ťažkého prostredia

Vzduchové stykače (to znamená stykače, ktorých kontakty pracujú vo vzduchu pri normálnom atmosférickom tlaku) sú určené pre časté spínanie elektrických obvodov, hlavne trojfázových asynchronných motorov. Stykače rady VH sa používajú v baniach, valcovniach, zlievarňach a pod.

Stykač VH250D 220V..230V AC
Stykač VH250DO 380V..400V AC
Stykač VH250DO 500V AC

Stykač VH400 220V..230V AC
Stykač VH400 380V..400V AC
Stykač VH400 500V AC

Napíšte nám