poistka_jt6

Poistka nožová, Poistka JT6 (VN)

Nožové poistkové vložky rady PLN, PN, PHN, NH sa vyznačujú predovšetkým vysokou vypínacou schopnosťou, vysokou obmedzovacou schopnosťou a nízkymi hodnotami prepätia vzniknutého počas pôsobenia poistkovej vložky. Sú vhodné pre použitie v poistkových spodkoch a odpínačoch. Poistkové vložky neobsahujú škodlivé látky podľa nariadenia RoHS (kadmium, olovo a ostatné).

Charekteristika gG: gG pre istenie vedenia, káblov a ďalších zariadení pred preťažením a skratom

Poistka JT6 je špeciálna poistková tavná vložka VN (vysokého napätia) určená k isteniu meriacich transformátorov napätia typu TJP, TDP pred účinkom skratového prúdu. Poistkové vložky JT6 odpovedajú IEC282 a ČSN 35 4720. VYSOKONAPÄŤOVÁ POISTKA JT6 POPIS

Poistka JT6, 3-25 kV, 300mA
Poistka nožová P40N06-50A gR
Poistka nožová P40T06-125A gR
Poistka nožová P40U06-125A aR
Poistka nožová P40U06-160A aR
Poistka nožová P40U06S-160A aR
Poistka nožová P40U10-100A aR
Poistka nožová P40U10-125A aR
Poistka nožová P40U10-160A aR
Poistka nožová P40U10-80A aR
Poistka nožová P50U06-250A aR
Poistka nožová PH00-100A 500V
Poistka nožová PH00-40A 500V
Poistka nožová PH00-50A 500V
Poistka nožová PH00-63A 500V
Poistka nožová PH00-80A 500V
Poistka nožová PH00L-100A 660V
Poistka nožová PH00L-40A 660V
Poistka nožová PH00L-50A 660V
Poistka nožová PHOL-63A
Poistka nožová PLN1-125A gG
Poistka nožová PLN1-160A gG
Poistka nožová PLN1-200A gG
Poistka nožová PLN1-250A gG
Poistka nožová PLN2-315A gG
Poistka nožová PN000/32A

Poistka nožová PN000/50A
Poistka nožová PN000/63A
Poistka nožová PN000-160A
Poistka nožová PN00-10A gG
Poistka nožová PN00-63A gG
Poistka nožová PN00-80A gG
Poistka nožová PN01-125A gG
Poistka nožová PN01-80A gG
Poistka nožová PN0-32A gG
Poistka nožová PN0-63A gG
Poistka nožová PN0-80A gG
Poistka nožová PN1-100A gG
Poistka nožová PN1-125A gG
Poistka nožová PN1-160A gG
Poistka nožová PN1-200A gG
Poistka nožová PN1-224A gG
Poistka nožová PN1-250A gG
Poistka nožová PN1-50A gG
Poistka nožová PN1-63A gG
Poistka nožová PN1-80A gG
Poistka nožová PN2-250A gG
Poistka nožová PN2-315A gG
Poistka nožová PN2-350A gG
Poistka nožová PN2-400A gG
Poistka nožová PN3-630A gG

Napíšte nám