spinac_uer106

Spínač koncový UEr 10G, UEt 10G

Koncové spínače typu UEr10G a UEt10G sa používajú na spínanie hlavných obvodov a pomocných obvodov, k ovládaniu stykačových zariadení do 500 V a prúdového zaťaženia do 10 A. Kryty koncových spínačov sú z Al zliatiny, osadené na oboch stranách upchávkovými vývodkami a zátkami P 16. Svorky umožňujú pripojenie vodičov do 4 mm2. Pohyblivý kontaktný systém je mostíkový s dvojitým prerušením. Vlastné kontakty sú zo zliatiny striebra.

Spínacie ústrojenstvo koncového spínača je ovládané čapom, alebo čapom s kladkou. Tiahlo spínača je pohyblivé v ložisku, každá poloha má koncovú zarážku. Minimálny mŕtvy chod spínača je 2 mm. Dovolené a ovládacie sily na kladku alebo čap pre dvojpólové spínače: minimálna sila 20,6 N maximálna sila 31,4 N

Príklad označenia
U E t  10 G 22 / 3
U E x 10 G 22 / x   Spínací režim
       |                  |______________ 3:2 kontakty
  Pohon                                           8:2 kontakty
t: čapom                                        10:2 kontakty
r: čapom s kladkou                       14:2 kontakty

Spínač UEMr 156, 1/1 1A 220Vss/15A 500V~
Spínač UEr 10G 41/39, 10A 500~/1,5A 220Vss
Spínač UEr 10G 41/7, 10A 500~/1,5A 220Vss
Spínač UEr 10G 21/6, 10A 500~/1,5A 220V~
Spínač UEr 10G 22/14, 10A 500V~/1,5A 220Vss
Spínač UEr 10G 22/3, 15A 500V~/10A 500V~
Spínač UEr 10G 22/3, 10A 500V~/1,5A 220Vss
Spínač UEr 10G 22/3, 15A 500V~/1A 220Vss

Spínač UEr 10G 22/8, 10A 500V~/1,5A 220Vss
Spínač UEr 10G 41/22, 10A 500V~/1,5A 220Vss
Spínač UEr 10G 61/36, 10A 500V~/1,5A 220Vss
Spínač UEt 10G 21/6, 15A 500V~/1A 220Vss
Spínač UEt 10G 22/3, 10A 500V~/1,5A 220Vss
Spínač UEt 10G 41/34, 15A 500V~/1A 220Vss
Spínač UEt 10G 61/19, 10A 500V~/1,5A 220Vss

Napíšte nám