rele_r100_935631464

Relé istiace nadprúdové

Relé istiace nadprúdové sa používajú v spojení so vzduchovými stykačmi hlavne pri istení trojfázových elektromotorov nn pred tepelným preťažením a jednofázovým chodom.

Technické parametre
Relé tvoria tri samostatné tepelné bimetalové popudové jednotky, ktorých pracovné zdvihy sú prenášané na spúšť a znovuzapínacie tlačítko s pomocnými kontaktmi 1/1-2A-380V~ v kategórii AC11.
Relé typ R100 sa dodáva tepelne kompenzované.

Relé R100 0,15A (0,12A-0,18A)
Relé R100 0,23A (0,18A-0,28A)
Relé R100 0,34A (0,27A-0,4A)
Relé R100 0,5A (0,4A-0,8A)
Relé R100 0,7A (0,56A-0,84A)
Relé R100 1,0A (0,8A-1,2A)
Relé R100 1,5A (1,2A-1,8A)
Relé R100 10A (8A-12A)
Relé R100 15A (12A-18A)
Relé R100 2,3A (1,8A-2,8A)
Relé R100 3,4A (2,7A-4,0A)
Relé R100 5A (4A-6A)
Relé R100 7A (5,6A-8,4A)
Relé R101 15A (12A-18A)
Relé R101 23A (18A-28A)
Relé R101 34A (27A-40A)

Relé R102 0,5A (12A-18A)
Relé R102 10A (8A-12A)
Relé R102 15A (12A-18A)
Relé R102 2,3A (1,8A-2,8A)
Relé R102 3,4A (2,7A-4A)
Relé R102 7A (5,6A-8,4A)
Relé R103 23A (18A-28A)
Relé R103 34A (27A-40A)
Relé R104 0,6A (0,48A-0,72A)
Relé R104 0,9A (0,72A-1,08A)
Relé R104 13A (10,4A-15,6A)
Relé R104 17A (13,6A-20,05A)
Relé R104 2,6A (2,08A-3,12A)

Napíšte nám